VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Yem Bezelyesi

Yem Bezelyesi Verim

Yem bezelyesi üzerine araştırmalar yapan Deniz (1976 b), yem bezelyesi yaş ve kuru otunun her cins çiftlik hayvanı tarafından sevilerek tüketilen bir yem olduğunu, ot için 15-20 kg/da tohum kullanılmasıyla kıraç şartlarda 900-1000 kg/da, taban arazilerde ve ilkbahar yağışı bol olan yerlerde 2000-4000 kg/da yeşil ot alınabileceğini ifade etmektedir.

İptaş ve ark. (1994), Tokat ekolojik koşullarında, tek yıllık baklagil yem bitkilerinin kışlık adaptasyonuna yönelik kıraç şartlarda yaptıkları araştırmada, 12 kg/da ekim normunda saf olarak ekilen yem bezelyesinde yeşil ot verimi 2813.6 kg/da olarak bulunmuştur.

Özellikleri

Yem Bezelyesi İklim, Toprak Özellikleri

Baklagiller köklerinde oluşan nodüller içerisinde Rhizobium bakterileri ile oluşturdukları ortak yaşam sayesinde havadaki azotu fiske edebilme özelliğine sahiptirler ve gereksinim duydukları azotun yaklaşık %70’ini bu yolla karşılarlar.Bezelyede havadaki serbest azotu (N2 bağlayabilen bir bitkidir ve azot bağlama çimlenmeden bir ay sonra başlar ve çeşitlerin erkenci veya geççi olma durumlarına göre çiçeklenmeye veya tohum olgunlaşmasına kadar devam eder (Cousin 1997).

Tarımda ileri gitmiş ülkelerde bu oran %10, hatta bazı ülkelerde %30 düzeyindedir. Ayrıca tarla alanlarını yanlış kullanımı ve boş bırakılması toprak kaybına neden olmaktadır. Bu durum özellikle baklagil yem bitkilerinin toprak ıslahı ve korumasındaki rollerinden yararlanmayı
gerektirmektedir (Hakyemez, 2000).

Yem Bezelyesi Genel