VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Yem Bezelyesi

Yem Bezelyesi Verim

Yem bezelyesi üzerine  araştırmalar yapan Deniz (1976 b), yem bezelyesi yaş ve kuru otunun her cins çiftlik hayvanı tarafından sevilerek tüketilen bir yem olduğunu, ot için 15-20 kg/da tohum kullanılmasıyla kıraç şartlarda 900-1000 kg/da, taban arazilerde ve ilkbahar yağışı bol olan yerlerde 2000-4000 kg/da yeşil ot alınabileceğini ifade etmektedir.

İptaş ve ark. (1994), Tokat ekolojik koşullarında, tek yıllık baklagil yem bitkilerinin kışlık adaptasyonuna yönelik kıraç şartlarda yaptıkları araştırmada, 12 kg/da ekim normunda saf olarak ekilen yem bezelyesinde yeşil ot verimi 2813.6 kg/da olarak bulunmuştur.

Özellikleri

Yem Bezelyesi İklim, Toprak Özellikleri

Baklagiller  köklerinde  oluşan  nodüller  içerisinde Rhizobium     bakterileri  ile oluşturdukları    ortak    yaşam    sayesinde havadaki  azotu  fiske  edebilme  özelliğine sahiptirler  ve  gereksinim  duydukları  azotun  yaklaşık %70’ini    bu    yolla    karşılarlar.Bezelyede   havadaki   serbest   azotu    (N2 bağlayabilen  bir  bitkidir  ve  azot  bağlama çimlenmeden bir ay sonra başlar ve çeşitlerin erkenci  veya  geççi  olma  durumlarına  göre çiçeklenmeye  veya  tohum  olgunlaşmasına kadar devam eder  (Cousin 1997).

Tarımda ileri gitmiş ülkelerde bu oran %10,     hatta      bazı       ülkelerde  %30 düzeyindedir. Ayrıca tarla alanlarını yanlış kullanımı ve boş bırakılması toprak kaybına neden   olmaktadır.   Bu   durum   özellikle baklagil  yem  bitkilerinin  toprak  ıslahı  ve korumasındaki   rollerinden   yararlanmayı
gerektirmektedir  (Hakyemez,  2000).

Yem Bezelyesi Genel